TISAKmedia

Vi ste ovdje:
Naslovnica Blog Aktualnosti Popuni album Brazuka i osvoji vrijedne nagrade!
13. ožujak 2014.

Popuni album Brazuka i osvoji vrijedne nagrade!


U kategoriji: Aktualnosti

Kreni, skupi, sličice bez muke,

zalijepi igrače, u album Brazuke.

SVI, ali baš svi sakupljači koji popune

album do kraja,

dobivaju na dar Brazuka poklon-paket,

šareniji od papagaja!

Potraži album Brazuka na svim kioscima Tiska, popuni album samoljepljivim sličicama i osvoji SUPER nagrade!

Pravila su vrlo jednostavna: nakon što popuniš cijeli album, čitko ispuni i izreži kupon, te zajedno sa popunjenim albumom donesi u Tisak media centar.

Kupon predaj prodavaču, pokaži mu popunjeni album i…ulaziš u VELIKO IZVLAČENJE za SUPER nagrade! Po pet puta PlayStation 4, Sony Xperia tablet Z i Sony Xperia Z1 Compact.

Nagradna igra traje od 10.03.2014. do 13.07.2014., a izvlačenje dobitnika održat će se u petak 18.07.2014.

Dobitnik pri preuzimanju nagrade mora pokazati popunjeni album.

Popis Tisak media centara na koja možeš donijeti popunjeni album.


DOBITNICI NAGRADNE IGRE

NAGRADA: PlayStation 4 500GB A Chassis EUR Black  - 5 nagrada

Marko Lakušić, Samobor
Roko Mioč, Zagreb
Luka Bralo, Solin
Mata Fiškuš, Zaprešić
Ante Jakelić, Solin

NAGRADA:  Sony Xperia Tablet Z – 5 nagrada

Tibor Ćetković, Kastav
Jan Todorovski, Zagreb
Josip Jelavić, Požega
Loreta Šimićev, Zadar
Eugen Josić, Opatija

NAGRADA:  Sony Xperia Z1 Compact -  5 nagrada

Sandra Popovački, Duga Resa
Leo Pranjić, Pula
Matej Mahin, Velika Gorica
Dominik Pušar, Pula
Ivan Krznar, Oborovo


PRAVILA NAGRADNE IGRE:


Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (''Narodne novine'' broj 87/2009), Uprava društva Tisak d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, donosi sljedeća :

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE


Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradne igre je trgovačko dioničko društvo Tisak iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, OIB 75917721668.

Članak 2. - Naziv nagradne igre, svrha, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradne igre je „Brazuka 2014'' a priređuje se u cilju unapređenja prodaje proizvoda na maloprodajnim mjestima Tiska.
Nagradna igra održat će se u Tisak media centrima u razdoblju od 10.03.2014. – 13.07.2014.

Članak 3. - Objava pravilnika nagradne igre 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetskoj stranici www.tisakmedia.hr

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Ususret svjetskom nogometnom prvenstvu, na kioscima Tiska te u Tisak media centrima biti će dostupni albumi i sličice ''Brazuka 2014''.

 Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u periodu od 10.03.2014. – 13.07.2014. popune cijeli album sa sličicama te ga donesu na uvid u Tisak media centar. Unutar samog albuma nalazit će se kupon kojeg je potrebno popuniti sa osobnim podacima. Ukoliko u Tisak media centru kupac dobije potvrdu da je album ispravno popunjen, kupon ulazi u veliko izvlačenje za glavnu nagradnu. 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača nagradne igre i njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5 . - Nagradni fond

Fond nagrada sastoji se od: 

Glavne nagrade:

5 x Playstation  500GB A Chassis EUR Black

Sporedne nagrade:

5 x Sony Xperia Tablet Z
5 x Sony Xperia Z1 Compact

Ukupna vrijednost nagradnog fonda

Glavna nagrada:  
5 x 2.330,00 kn = 11.650,00 kn  
Ukupna vrijednost: 11.650,00 kn  

Sporedne nagrade:  
5 x 4.124,25 kn
Ukupna vrijednost: 20.624,25 kn       

5 x 3.449,25 kn
Ukupna vrijednost: 17.246,25 kn  


UKUPNA VRIJEDNOST SVIH NAGRADA: 49.520,50 kn


Vrijednost je izražena u nabavnim cijenama bez PDV-a. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.  

Članak 6. - Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja

Izvlačenje dobitnika održat će se nakon završetka nagradne igre, u petak 18.07. 2014. u prostorijama Tisak media centra. Nagradno izvlačenje će se obaviti na temelju nasumičnog odabira svih pristiglih kupona. 

Ispravnost tijeka izvlačenja nagrada nadgledati će tročlana komisija koju čine zaposlenici priređivača.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi.

Vrijednost nepodignutih nagrada biti će uplaćena u korist državnog proračuna.
Tijekom izvlačenja vodit će se zapisnik koji mora sadržavati mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti na pravila nagradne igre, datum i naziv internet stranice na kojoj su pravila nagradne igre objavljena, način izvlačenja dobitnika te ime i prezime i adresu dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije koji su nazočni izvlačenju nagrada.

Članak 7. - Objava rezultata izvlačenja, način i rok preuzimanja nagrada

Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena na internetskoj stranici www.tisakmedia.hr. 
U roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja, dobitnici nagrade dobiti će pismenu obavijest o osvojenoj nagradi te mjestu, vremenu i načinu podizanja nagrade.

Dobitnici nagrade moraju podići svoju nagradu najkasnije u roku od 30 dana, od dana primitka obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice.
Ako je dobitnik/ca nagrade maloljetnik, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike. Ukoliko dobitnik/ca nagradu ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, priređivač ga je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana.
Ako dobitnik/ca ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan nepodignutu nagradu prijaviti Ministarstvu financija.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 8. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre

Način sudjelovanja u nagradnoj igri oglašavat će se putem televizije, plakata, tiskanih medija i na internetskoj stranici www.tisakmedia.hr tijekom trajanja nagradne igre od 10.03.2014. – 13.07.2014.

Članak 9.- Prava i obveze sudionika nagradne igre

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija od strane priređivača objavi i koristi bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionik nagradne igre prihvaća da ga Tisak povremeno kontaktira u promotivne svrhe.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i nakon objave na internetskoj stranici www.tisakmedia.hr

Članak 10. - Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 11. - Uplata Crvenom križu

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12. Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


KLASA: UP/I – 460-02/14 -01/98
URBROJ: 513 -07 -21-01/14-2